CAC Kuralları

KDF ULUSAL IRK STANDARTLARI YARIŞMASI “CAC”  KURALLARI

 

İÇİNDEKİLER

1 Esaslar

2 Uygulamalar

3 Kısıtlamalar

4 Özel gereklilikler / köpeklerin kabulü

5 Sınıflar

6 Nitelikler ve yerleşimler

7 Unvanlar, ödüller ve ana ring yarışmaları

8 Hakemler

9 Yarışma komitesinin görevleri

10 Hakemler için kısıtlamalar

11Şikayetler

12 Cezalar

13 Yarışma yasağı

14 Uygulama tasarrufları

 

Bu yönetmelik, “KDF Türkiye Ulusal Irk Standartları / Güzellik Şampiyonu Adaylığı” CAC unvanının verildiği yarışmalar için geçerlidir.

Bu yarışmalar için katılımcılar KDF’a, tutarı KDF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir ücret ödemek zorundadırlar.

 

I. ESASLAR

Bu Türkiye Ulusal Irk Standartları Yarışmaları (CAC-TR) Yönetmeliği tüm Türkiye de geçerlidir ve Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (aşağıda kısaca KDF olarak anılacaktır) üyesi tüm dernekler ve katılımcılar bu yönetmeliği kabul eder ve uymakla yükümlüdürler. Türkiye Ulusal Irk Standartları Yarışmaları (bu yarışmalar aşağıda CAC Yarışmaları olarak anılacaktır) dışında Üye dernekler, ancak KDF Yönetim Kurulunun, yarışmaların gerçekleştirilmesine izin vermesi halinde, temsil ettikleri ırklar için özel yarışmalar düzenleyebilirler. Club yarışmaları Özel Yarışmalar / Kulüp Yarışmaları başlığı başka bir yönetmelik altında açıklanmıştır.

CAC Yarışmalarının her birinin resmi ismi olmalıdır. Bu ulusal yarışmalar CAC (Türkiye Şampiyonluğu Adaylık Unvanı) unvanının verileceği organizasyonlardır. Bu organizasyonlar Türkiye sınırları içinde sadece KDF tarafından düzenlenebilir.

KDF yılda en az 4 (Dört) Ulusal Irk Standartları Yarışması (CAC) düzenlemek zorundadırlar.

CAC unvanı verilecek yarışmaların yıllık programını yapmak, yarışma çizelgesini hazırlamak ve yayınlamak, KDF Yarışma Komitesi ve Yönetim Kurulunun görevidir.

 

II. UYGULAMALAR

KDF yarışmalar Komisyonu bir sonraki yılın organizasyon programlarını her yıl 1 Aralık tarihine belirlemek zorundadırlar.

Her yarışma (CAC ve kulüp yarışmaları) için bir duyuru hazırlanmalı ve bu duyuruda yarışma organizatörü, yarışma yeri ve tarihi, son başvuru tarihi, katılım bedeli, katılım bedelinin nereye ve ne zamana kadar yatırılacağı da belirlenmiş ve yazılmış olmalıdır. Bu beyannamede ayrıca yarışma günü programı, saatleri ve hangi hakemlerin hangi ırkları değerlendireceğini de belirten bir hakem listesi bulunmalıdır.

Köpek sahiplerinin dolduracağı başvuru formlarında, köpek sahibinin imzalayacağı bölüm üstünde, imzalayan kişinin ağzından; KDF gösteri yönetmeliklerini bildiği ve tüm şartlını yerine getireceğini beyan ve taahhüt ettiğini açıklayan bir yazı yer almak zorundadır.

Köpek sahibi bir yarışmaya katılmak için başvuruda bulunmuş ve belirtilen katılım bedelini ödemiş olduğu halde, köpeği her ne sebep ile olursa olsun gösteride yer almaz ise, KDF ya da organizatör, gösteri katılım bedelini geri ödemek zorunda değildir. Bu koşulun katılımcının başvuru formunu doldurması ile önceden bildiği kabul edilir.

Köpek sahipleri yarışmaya katılın formunu doldurup organizatöre ileterek ve yarışma katılım bedelini ödeyerek, yarışma süresince köpeklerinin, kendilerinin ve varsa köpeği yarışmaya sokan kişinin çevreye ve çevredeki diğer köpek ve insanlara vereceği zararlardan sorumlu olacağını kabul ederler. Bunun dışında köpek sahibi gösteri içinde varsa köpeği ringde gösteren kişinin / “handler”ın alacağı tüm disiplin cezalarının, kendisini de bağlayacağını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

III. KISITLAMALAR

Her bir cinsiyet, ırk ve varyasyon için – WDF Köpek Irkları Nomenklatürüne uygun olarak – aynı günde ve aynı yerde bu yönetmelikle tarif edildiği gibi birden fazla CAC unvanı verilebilir.

Eğer bir yarışmanın iptal edilmesi gerekiyorsa, KDF ödenmiş bulunan giriş ücretlerinin hepsini iade etmelidir. Fakat bir yarışmanın KDF tarafından zorunlu bir sebep (force major) ile iptali söz konusu olduğunda, katılım bedelleri geri ödenmeyip toplanan para yarışma giderlerini karşılamak için kullanılabilir.

KDF, bu etkinliklerin, birbirlerinden en az 300 km mesafede bulunan yerlerde yapılmaları kaydıyla, aynı gün içinde birden fazla yarışma organize edilmesine izin verebilir veya düzenleyebilir.

CAC yarışmalarında, eğer mümkünse tek bir günde bir ırka mensup yarışmacı köpekler ile ilgili tüm kararlar verilmelidir; aynı prensip bir WDF Irk Grubunda bulunan ırklar için de geçerlidir. Ancak, eğer düzenleme nedenleriyle gerekiyorsa Irk Gruplarındaki ırkların değerlendirilmeleri iki gün içinde gerçekleştirilebilir.

CAC yarışmaları düzenlemek için gerekli izin kararını KDF Yönetim Kurulu verir.

 

IV. ÖZEL GEREKLİLİKLER / KÖPEKLERİN YARIŞMAYA KABULÜ ve KATALOG ÇALIŞMASI

Köpeklerin iyi hali ve refahı tüm organizasyonlarda EN ÜST ÖNCELİK olmalıdır.

Organizatörler, gösterilecek olan ırkların sadece ırk standartları KDF ve WDF tarafından kesinlikle ya da geçici olarak kabul edilmiş olanlar ve SK Belgeleri KDF ya da WDF tarafından tanınan bir WDF üye ülkesinin ya da WDF üyesi olmayan bir ülkenin şecere defterine yada şecere defteri ekine (bekleme listesi) tescil edilmiş olanlar yada WDF tarafından (ne kesin ne de geçici olarak) henüz tanınmamış olanlar olduğunu araştırıp tespit etmelidirler. Ancak, bu durumda ırklar, ulusal düzeyde tanınmış olmalı ve yarışmaya katılacak köpek için KDF’ın tanıdığı ve WDF Üyesi ya da sözleşme ortağı olan ulusal bir kinoloji organizasyonu tarafından SKB hazırlanmış olmalıdır. WDF tarafından tanınmayan ırklar, katalogda özel bir bölümde görünmelidir. Buna ilaveten, WDF tarafından tanınmayan ırklar CAC için, Grubun En İyisi (BOG) ve Irkın En İyisi (BOB) yarışmalarında değerlendirilebilirler.

KDF’ın CAC unvan verileceği tüm Irk Standardı Yarışmalarında, yarışmaya katılacak köpeklerin WDF Irk Gruplarına göre ayrılmaları ve ırk gruplarının da WDF Irk Grupları sırasına göre sıralanması, kesinlikle zorunludur.

Bu gruplar aşağıdaki gibidir:

Grup 1 Koyun Köpekleri ve İsviçre Sürü Köpekleri hariç Sürü Köpekleri

Grup 2 Pinscher ve Schnauzer – Molossoid Cinsler – İsviçre Dağı ve Sürü Köpekleri

Grup 3 Teriyerler

Grup 4 Dachshundlar

Grup 5 Spitzler ve İlkel Irklar

Grup 6 Koku köpekleri / av kovucu köpekler

Grup 7 Fermalı Av Köpeği Irkları

Grup 8 Fermasız Av Köpeği Irkları / Avı doğrudan uçuran köpekler – Su Köpekleri

Grup 9 Eşlik eden / refakatçi Irklar ve Oyuncak Köpekler

Grup 10 Görerek av takip eden Irklar / Tazılar

 

Irk Standartları Yarışmaları için hazırlanması zorunlu olan katalogların kapak ve ilk sayfalarında KDF logosu net şekilde yer almalıdır. Yukarıdaki gibi sınıflandırması yapılarak hazırlanan CAC Köpek Gösterisi Katalogunda her kayıtlı köpeğin kaydı aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır

Köpek Katalog Sıra Numarası

Köpeğin SK deki Adı

SK Kayıt Numarası

Baba Adı

Anne Adı

Üretici Adı

Sahibi

Liste içinde yer alan köpeklerin sıra numaraları aritmetik sıralama ile 1 den son köpeğinde numarasını içerecek şekilde kesilmeden sıra numarası verilmiş olarak dizilmelidir. Tüm CAC yarışmalarında, ırkların belirlenmesi için ırk isimleri, Türkçeye ek olarak, çizelge ve kataloglarda dört resmi WDF dilinden birinde de ifade edilmiş olmalıdır.

Sadece KDF İç Tüzüğü’nde sözü edilen Ulusal Şampiyonluk unvanları ve WDF Dünya ve Bölüm Yarışmalarında verilecek resmi unvanlar (Dünya Birincisi, Gençler Dünya Birincisi, Bölüm Birincisi ve Gençler Bölüm Birincisi gibi) yarışma kataloglarında yayınlanabilir.

Hasta (geçici olarak hasta ya da bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip), topal, testislerinde atrofi görülen (tek testisli) erkek köpekler ve emziren ya da enikleri beraberinde olan, çiftleşme döneminde / kızanda olan dişi köpekler herhangi bir ırk standardı ya da mera yarışma / sınavına kabul edilmezler. Çiftleşme döneminde / kızanda olan dişilerin, organizatörlerin yarışmayı düzenledikleri yönetmelik kurallarına bağlı olarak katılmasına izin verilebilir. Kör ya da sağır köpeklerin KDF gösterilerine katılmasına izin verilmez. Ancak, bu kurala uyulmaması ve yarışmada görevli bir hakemin bir köpeğin sağır ya da kör olduğunu fark etmesi halinde, köpek yarışmadan ihraç edilmelidir.

Katalogda yer almayan köpekler, bunların katalogda yer almamalarının sebebi yarışma organizasyon komitesinin sorumluluğunda bulunan bir konudan (katalogun baskı prosesindeki sorunlar v.b.) kaynaklanmadıkça, görevli hakem tarafından mensubu bulundukları ırkın yarışma katalogunda yer alan diğer temsilcileri ile birlikte ve aynı ringde değerlendirilemezler (yarışma katalogunda yer alan köpeklerin değerlendirilmesi bittikten sonra başka bir ringde değerlendirilirler, sıralamaya giremezler ve herhangi bir adaylık unvanı alamazlar). Ancak, yarışma katalogunda organizatörün sorumluluğundaki bir hata sebebi ile yer almayan köpekler, aynı ırka mensup diğer köpekler ile birlikte yarışma ringinde görevli hakem tarafından değerlendirilebilir, sıralamaya girer ve hakem layık bulursa adaylık unvanlarını da alabilirler.

Kesik kuyruklu ya da kesik kulaklı köpeklerin, ırkın menşei ülkesi ve yarışmanın gerçekleştiği ülkenin yasal yönetmeliklerine göre, yarışmaya kabul edilmeleri ya da edilmemeleri gerekir. Kuyruğu ya da kulakları kesik olan ve olmayan köpekler hakkında hakemler değerlendirmelerini, herhangi ayırım yapmaksızın ve sadece köpeklerin mensup oldukları ırkın WDF tarafından kabul edilmiş standartlarına göre yapılmalıdırlar.

Yapı, renk ya da biçimi değiştiren bir madde ile köpeğin kürkünü, derisini ya da burnunu işlemden geçirmek / boyamak yasaklanmıştır. Köpeği yarışma alanında herhangi maddeyle ya da teçhizatla yukarıda bahsi geçen işlem için hazırlamak da yasaktır. Yarışma alanı içinde köpekleri sadece taramaya ve fırçalamaya izin verilir. Aynı zamanda, köpeği hazırlama masasında, hazırlık için gerekli olandan daha uzun bir süre bağlı tutmak da, yasaklanmıştır.

Mikro-çipler (ISO-standardı) ve dövmeler / tatoolar eş değerde geçerliliğe sahiptirler. Eğer yarışma yerinde farklı çipleri okuyan bir tarayıcı / universal tarayıcı yoksa, yarışmacı kendi tarayıcısını yanında bulundurmak zorundadır.

Yarışmalar katılacak tüm köpeklerin SK Belgeleri ve aşı karneleri sahipleri tarafından yanlarında bulundurulmak zorundadır.

Organizasyon komitesi, yarışmada herhangi yarışmacının katılımını iptal etmek hakkına sahiptir; yani Organizasyon komitesi, KDF Yönetmelikleri gereği haklı bir sebeple, yarışmacı köpeğin sahibi, köpeğinin yarışmaya katılması için yapması gereken her şeyi tam, eksiksiz ve zamanında yapmış olsa bile, köpeğin yarışmaya katılmasını engelleyebilir. Örneğin köpek sahibinin başvuruları yapıp gerekli ücretleri ödedikten sonra organizatör KDF Üyesi Köpek Irk Derneği ya da KDF hakkında gerçek olmayan veya olumsuz beyanlarda bulunduğu tespit edilirse, bu kişinin köpeği yarışmaya kabul edilmeyebilir.

 

V. KÖPEK YAŞ SINIFLARI / GRUPLARI

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ya da kendisi için iki kez başvuru yapılmış köpeklerin yarışmaya katılmalarına izin verilmez. CAC yarışmasının gerçekleştiği yerde yarışmanın yanı sıra, çerçeve programı dâhilinde, aynı gösteri zemininde ek gösteriler ya da yarışmalar yapılmasına izin verilir.

KDF’ın izni ile yapılacak CAC yarışmalara köpekler sadece aşağıdaki sınıflarda / yaş gruplarında katılabilirler:

a. CAC unvanının verilebileceği sınıflar / yaş grupları

– Ara Sınıf (15 – 24 aya kadar) zorunlu

– Açık Sınıf (15 ay ve üzeri) zorunlu

– Çalışan Köpek Sınıfı (15 ay ve üzeri) zorunlu

– Şampiyon Sınıfı (15 ay ve üzeri) zorunlu

Sadece bu klasmanlarda yarışan köpekler CAC-TR unvanı alabilirler.

Bunun dışında:

– Genç Sınıf ta bulunan köpekler

(9 – 18 ay arası ) JCAC-TR unvanı alacaklardır.

Çalışan Köpek Sınıfı

Bir köpeğin yarışmaya bu sınıfta katılabilmesi için giriş formunun ekinde, köpeğin mensup olduğu ırk için düzenlenen mera / iş / çalışma sınavlarına katılıp geçerli / yeterli not ya da puan aldığını teyit eden, sınav hakem(lerin)in imzasını taşıyan değerlendirme formunun bir kopyası ile köpeğin katılmış ve başarı ile yapmış olduğu bu sınava ait yönetmeliğin de bir kopyasının bulunması gerekir.

Mera / iş / çalışma sınavlarına katılmaları gereken Çalışan Köpek sınıfında yarışmalara katılma hakkı elde edebilecek ırklar, WDF Köpek Irk Grupları listesinin ayrıntılarında gösterilmiş olanlardır.

Şampiyon Sınıfı

Bir köpeğin yarışmaya Şampiyon Sınıfında katılabilmesi için, yarışma son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki unvanlardan birini kazanmış olduğunun teyit edilmesi gerekir; unvan belgesinin bir kopyası başvuru formuna eklenmelidir.

 

 WDF Uluslararası Şampiyonu (CACIB ya da CACIT unvanları)

 Ulusal Şampiyon

 WDF üyesi olmayan ülkelerden de Ulusal Şampiyonluklar tanınabilir.

Katalog basıldığında, sorun bir baskı hatasından kaynaklanmadıkça bir köpeği bir sınıftan bir diğerine aktarmak mümkün değildir.

 

b. CAC unvanının verilemeyeceği sınıflar:

-Yavru Sınıfı (6 aya kadar) seçmeli

-Çok Genç Sınıfı (6 ile 9 ay arası) seçmeli

-Yaşlı / Veteran Sınıfı (8 ve yukarısı) zorunlu

Köpeğin yaş hesabı için kesin tarih, köpeğin katılacağı yarışma tarihi ile kayıtlı doğum tarihi arasındaki farktır.

 

c. Seçmeli Toplu Yarışma kategorileri

Bu kategorilerde yarışabilmek için, köpekler zorunlu sınıflardan sadece birine kaydettirilmelidir.

– Çiftler Yarışması: Gerçekleştirilen yarışmaya katılan aynı sahibe ait ve pozitif not almış bir erkek ve aynı ırk ve çeşitten / varyasyondan bir dişi köpeğin oluşturdukları köpek çiftlerine açık bir kategoridir.

– Üretim Sınıfı Yarışması: aynı ırk ve çeşitten / varyasyondan, cinsiyet ayrımı olmaksızın, sahip olmasa bile aynı üretici tarafından üretilmiş (yani aynı üretici ismi ile kaydedilmiş) en az üç ve en fazla beş köpekten oluşan gruplara açık bir kategoridir.

– Soy Grubu/Yarışması : Bir erkek ya da dişi köpek ve soyundan (oğulları ya da kızları veya torunları) en az üç ve en fazla beş köpeğin oluşturdukları gruplara açık bir kategoridir.

Bu seçmeli yarışma kategorilerinde de köpekler mensup oldukları ırkların değerlendirildikleri ringlerde değerlendirilmelidirler.

 

 

VI. IRK STANDARTLARI DEĞERLENDİRME NOTLARI VE DERECELENDİRME

Hakemler ırk standardı değerlendirmelerinde köpeklere aşağıda açıklanan notları verebilirler:

MÜKEMMEL: Sadece fiziksel özellikleri mensup olduğu ırkın İdeal standartlarına çok yaklaşan, mükemmel şekilde sergilenen, uyumlu ve kusursuz bir kondisyonda bulunan, çok klas ve olağanüstü bir duruşa sahip olan bir köpeğe verilir.

ÇOK İYİ sadece ırkının tipik özelliklerine sahip, dengeli orantıları olan ve iyi durumdaki bir köpeğe verilir. Morfolojik olmamak şartı ile birkaç ufak tefek kusuru hoş görülebilir. Bu ödül, sadece klas bir köpeğe verilir.

İYİ Irkının ana özelliklerine sahip, üremesi halinde sonraki nesillere ırsi olarak geçirmeyeceği hataları olan bir köpeğe verilir.

YETERLİ Irkının özelliklerine yeterince uygun ama ırkının bilinen özelliklerinin tamamına sahip olmayan ya da fiziksel açıdan ırkın göstermesi gereken özelliklerinde eksiklikleri olan köpeklere verilir.

DİSKALİFİYE Irk Standardında tarif edilen tipe uymayan, ırk standardında tarif edilen tutum / davranış biçimini göstermeyen ya da agresif / saldırgan olan, testislerinde eksik ya da kusuru olan, önemli sayılacak diş ya da çene yapısı kusurları bulunan, renk ve / ya da tüy yapısı kusurları olan, albinoluk işaretleri taşıyan ya da albino olan köpeklere verilen nottur. Bu not daha ziyade, ırka ait özelliklerden biri ya da bir kaçına, bu durumun sağlığını olumsuz etkileyeceği kadar uzak olan, köpeğe verilir. Ya da bu not mensup olduğu ırkın Standartlarında, eliminasyon hatası olarak sayılmış hatalardan bir ya da daha fazlasını gösteren köpeklere verilir.

 

Yukarıda AÇIKLANAN değerlendirme notlarından biri ile değerlendirilemeyen köpekler, ringden çıkartılmalı ve bu köpekler için şu açıklama / niteleme yapılmalıdır:

 

DEĞERLENDİRİLEMİYOR Bu niteleme, yukarıda açıklanan notlardan herhangi bir tanesinin verilemediği köpekler için yapılır. Mesela köpek hareket etmiyor, koşmuyor, sürekli sahibi ya da ringde köpeği gösteren kişinin üstüne atlıyor, ringden dışarı çıkmaya çalışıyor ve bu sebeplerle hareket mekanizması ve hareket sırası / sistematiği değerlendirilemiyorsa veya sürekli hakemden kaçtığı için hakem köpeğin dişlerini, genel yapısını, kuyruğunu veya testislerini kontrol edemiyorsa ya da söz konusu köpekte yanıltma, kandırma denemesi şüphesi yaratan bir takım müdahale izleri bulunuyorsa, hakem köpek için bu nitelemeyi yapar. Hakemde köpeğin orijinal durumunu gizlemek için yapılmış olduğu izlenimini yaratan müdahalelerin (göz kapağı, kulak ya da kuyruk düzeltme operasyonları gibi) varlığı da köpeğin bu nitelemeyi almasına sebep olacaktır.

 

Her sınıfın en iyi dört köpeği, en az “ÇOK İYİ” almış olmaları halinde dereceye girebilirler.

 

VII.  UNVANLAR, ADAYLIK UNVANLARI VE ŞEREF ÖDÜLÜ YARIŞMALARI

1. CAC: KDF Türkiye Irk Standartları Şampiyonu Adayı Unvanı

CAC unvanı için değerlendirmeye alınabilecek köpekler, “MÜKEMMEL 1inci” notu ile değerlendirilen köpeklerdir. CAC-TR, sadece söz konusu köpeğin üstün kalitede olduğu değerlendirmesi yapılması halinde verilebilir. CAC-TR, “MÜKEMMEL 1inci” notu ile otomatik ve zorunlu olarak bağlantılı değildir, yani hakem her “MÜKEMMEL 1.NCİ”ye CAC-TR unvanı vermek zorunda değildir.

KDF Türkiye Irk Standartları Şampiyonu Yedek Adayı Unvanı (RCAC) “MÜKEMMEL” notu ile değerlendirilen ikinci en iyi köpeğe verilir. Ancak hakem RCAC unvanını CAC unvanı verdiği her sınıfta vermek zorunda değildir; bu unvanı da ancak layık bulduğu köpek varsa verir.

Hakem, köpeklerin yaşları ya da WDF tarafından kabul edilen bir soy kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeksizin, sadece kalitelerine göre “CAC” ve “RCAC” unvanlarını verir.

CAC ulusal bir adaylık unvanıdır. Hangi sınıflardan ve hangi ırklara mensup köpeklere verilebileceği işbu KDF Ulusal Irk Standartları Yarışmaları Yönetmeliği hükümleri ve gerekli hallerde KDF Yönetim Kurulu kararları ile saptanır ya da değiştirilebilir.

Bir köpeğin Türkiye Irk Standartları Şampiyonu unvanını almaya hak kazanması için; minimum 365 +1 günden az olmayacak bir süre içinde, en az 3 farklı hakemden 4 adet CAC unvan adaylığı almış olması veya süreye bakılmaksızın 3 farklı hakemden 6 CAC almış olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan köpek için sahibi bu belgelerinde içinde bulunduğu bir başvuru dilekçisi ile KDF ‘e başvurması gerekmektedir. Türkiye Irk Standartları Şampiyonluğu unvanının onaylanması için köpek sahibinin başvurusu ve adı geçen köpek adına şampiyonluk belgesinin basılmış olması zorunludur.

J.CAC unvanı için koşul ise; Genç köpeğin genç sınıfında kalığı süre içinde en az 2 farklı hakemden 3 adet J.CAC unvan adaylığı almış olmalıdır. Türkiye Junior ( Genç Köpek ) Irk Standartları Şampiyonluğu unvanının onaylanması için köpek sahibinin başvurusu ve adı geçen köpek adına şampiyonluk belgesinin basılmış olması zorunludur.

Her bir cinsiyet ve ırk için her yarışmada sadece tek bir hakem CAC ve diğer adaylık unvanlarını verebilir ve bu hakem, yarışmadan önce tayin edilmiş ve yarışma katalogunda bu değerlendirmeleri yapacağı ilan edilmiş olmalıdır. Zorunlu sebeplerden dolayı hakem değişiklikleri yapılabilir, bu değişiklik Organizatör ve KDF yetkisindedir.

WDF tarafından henüz kesin olarak tanınmamış (geçici ırk statüsünde olan) ırklara mensup köpeklerin de CAC, Irkın En İyisi (BOB), Grubun En İyisi (BOG) ve Yarışmanın En İyisi (BIS) için yarışmalarına ve değerlendirilmelerine izin verilir.

 

IIX. ŞEREF RİNGİ YARIŞMALARI

Grubun En İyisi (BIG), Yarışmanın En İyisi (BIS), Üretim Grubu, Nesil Grubu, Çiftler Yarışması, En İyi Yaşlı Veteran, En İyi Genç Köpek, En İyi Yavru Köpek, En İyi Bebek Köpek değerlendirmeleri Şeref Ringinde ve önceden tayin edilmiş olan tek bir hakem tarafından yapılmalıdır.

Bu değerlendirmeleri, ancak KDF kararı ile bu değerlendirilmeleri yapmasına izin verilmiş ve baktıkları ırklar için hakem unvanı almış hakemler yapabilirler.

IX. HAKEMLER

Sadece tayin edilmiş hakemler değerlendirme notu vermeye ve köpeklerin derecelendirme / sıralamasını yapmaya ve ulusal şampiyon adaylığı unvanlarını (CAC, R-CAC, JCAC ve R-JCAC) vermeye yetkilidirler. Bunu yaparken dışarıdan yardım almaksızın ve / veya başka bir kimsenin müdahalesi olmaksızın kararlarını vermekle yükümlüdürler.

Sadece KDF tarafından belli ırklar için gerekli sınavları başarı ile vererek yetkilendirilmiş hakemler görevlendirildikleri yarışmalarda, yetkili oldukları ırklara mensup köpekleri değerlendirip bunların derecelendirilmesi / sıralamasını yapabilirler. Görevlerini, sadece geçerli olan WDF Irk Standardına göre yapmak zorundadırlar.

Başka bir WDF Üyesi Kinoloji Organizasyonu’na mensup ve bu organizasyon tarafından belli bir için yetkilendirilmiş bir hakem, sadece KDF tarafından davet edilip yetkili olduğu bir ırka mensup köpekleri belli bir ırk standartları / güzellik yarışmasında değerlendirmekle görevlendirilirse, Türkiye’de görev / hakemlik yapabilir. Bu kural hem belli ırklara mensup köpeklerin değerlendirilmesi ve hem de Şeref Ringi yarışmaları için geçerlidir.

WDF Üyesi olmayan Kinoloji organizasyonlarına mensup hakemler, ancak mensubu oldukları Kinoloji organizasyonu WDF ile bir centilmenlik anlaşması ya da bir anlaşma yaparak bağlantı kurarsa, WDF Üyesi Kinoloji organizasyonlarının düzenleyip gerçekleştirdikleri yarışmalarda görev alabilirler. Ayrıca bu hakemlerin WDF Üyesi kinoloji Organizasyonlarının düzenledikleri yarışmalarda görev alabilmek için, mensup oldukları WDF Üyesi olmayan kinoloji organizasyonunun resmi ulusal hakem listesinde yer alıyor olmaları gerekir.

Bu hakemlerin WDF Üyesi Kinoloji Organizasyonlarınca düzenlenecek yarışmalarda görev alabilmeleri için gerekli olan diğer şartlar WDF Irk Standartları Yarışmaları Yönetmeliği (WDF Show Regulations) Madde 9 da tarif edilmiştir.

KDF Ulusal Irk Standartları Yarışmalarında (CAC) görev alacak hakemler, özellikle değerlendirecekleri ırklar ile ilgili yeterli deneyime sahip olmalıdirlar.

 

YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

Komite, WDF ve KDF Irk Standartları Yarışmaları Hakemlik Yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu yönetmelik kurallarına uymalıdır.

Ayrıca KDF köpek sahiplerinin başvuru süresi içinde ve geçerli / eksiksiz başvurularını yazılı/Mail olarak cevaplayıp, başvuru ile ilgili bir sorun olmadığını ve katılımcının köpeğinin yarışma katalogunda yer alacağını bildirmesi gerekir.

Yarışma organizasyon komitesi yarışma başlamadan yarışmaya ait tüm başvuru formları ve gerekli resmi evrakları yarışma alanında hazır bulundurmalıdır..

KDF, KDF Irk Standartları Yarışmaları Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalar sırasında yarışma alanında ortaya çıkabilecek herhangi olaydan sorumlu tutulamaz.

 

1. HAKEMLERİN DAVET EDİLMESİ

a. Yarışma organizatörleri, hakemleri yazılı olarak davet etmelidirler.. Hakem de, daveti kabul ya da reddettiğini cevaben yazılı olarak organizatöre bildirmekle yükümlüdür. Önemli ve geçerli bir mazereti bulunmadıkça hakem her zaman hakemlik yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

b. Eğer hakem, önemli ve geçerli bir mazereti bulunduğu için yükümlülüğünü yerine getiremiyor ve hakemlik yapamayacaksa, yarışma organizatörünü telefon, faks, e-posta yada telgrafla derhal bilgilendirilmelidir. İptal, mektupla teyit edilmelidir.

c. Aynı şekilde, yarışma organizatörü de davetini korumakla bağlıdır. İptaline sadece mücbir sebep gerekçeleriyle ya da hakem ile karşılıklı mutabakat yoluyla karar verilebilir.

d. Yarışma organizatörleri yarışmayı iptal etmeye mecbur kalmaları halinde, yaptığı masraflarını hakemeiade etmekle yükümlüdürler. Eğer bir hakem, “mücbir sebep” dışında bir gerekçeyle hakemlik etme yükümlülüklerini yerine getiremezse, zaten üstlenilmiş olabilecek her türlü gideri ödemekle yükümlüdür.

e. Eğer hakemlerden, ulusal düzeyde tanınan ırklar hakkında karar vermeleri istenirse, KDF Hakem Yönetmeliğine uyarak bunu yapmalarına izin verilir ve yarışmadan uygun bir zaman önce Yarışma Organizatörü hakeme ilgili ırk için KDF tarafından onaylanmış ırk standardını da iletmelidir.

g. Ulusal KDF WDF Irk Grubu hakemleri, herhangi resmi yetkilendirme olmaksızın, zaten yetkili oldukları WDF Irk Grupları için Grubun En İyisi’nin (BOG) yanı sıra yetkili oldukları Irk Gruplarında bulunan tüm ırklara mensup köpekleri değerlendirebilirler. Hakemler, KDF’ın onaylaması ve hakemin de en az iki WDF Irk Grubu için, bağlı olduğu WDF Üyesi Ulusal Kinoloji Organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş olması kaydıyla, yarışmalarda Yarışmanın En İyisi (BIS) değerlendirmesini yapabilirler.

i. WDF Uluslararası Tüm Irklar Hakemleri, bağlı olduğu WDF Üyesi Ulusal Kinoloji Organizasyonunun özel yetkilendirmesine gerek olmaksızın Grubun En İyisi (BOG) ve Yarışmanın En İyisi (BIS) dahil tüm ırklar için tüm yarışma kategorilerinde karar verebilirler.

 

2. IRKLARIN DEĞERLENDİRİLMELERİ

Hakemler, varsa Şeref Ringinde alacakları görevlerin yanı sıra, değerlendirmeleri programlanan köpeklerin ırkları ve sayıları hakkında oldukça önceden haberdar edilmelidirler. Bu bilgileri hakeme önceden ve yazılı olarak göndermek yarışma organizatörünün sorumluluğudur.

KDF, görevlendirdiği hakemlerden, değerlendireceği her köpek için ayrı bir yazılı rapor talep ediyorsa, bir hakemden saat başına yaklaşık 20 köpekten fazlası ve gün başına 80 den fazla köpek hakkında karar vermesi beklenmemelidir. Eğer böylesi bir yazılı rapor gerekmiyorsa, hakemden yine de günde 150’den fazla köpeği değerlendirmesi istenmemelidir. Hakem ile KDF arasındaki önceki mutabakata istinaden, bu rakamlar biraz azaltılabilir ya da artırılabilir. Eğer bir hakemden 80 köpek hakkında (raporla) ya da 150 köpek ya da daha fazlası hakkında (raporsuz) karar vermesi bekleniyorsa, hakem bu konuda bilgilendirilmelidir ve bu sayılarda köpeği değerlendirebileceğini bildiren muvafakatini yazılı olarak yarışma organizatörüne iletmesi gereklidir.

 

3. HAKEMLERİN HAKLARI

İkamet ülkesi dışındaki WDF Uluslararası Yarışmalarına hakemlik yapmak için KDF kanalı ile veya KDF tarafından Türkiye’ye davet edildikleri için gelecek hakemlerin hakları WDF Uluslar arası Irk Standartları Hakemliği Yönetmeliği’nde (WDF International Show Judges Regulations), Türkiye içinde görev yapacak Ulusal KDF Irk Standartları Hakemlerinin hakları ise KDF Ulusal Irk Standartları Hakemliği Yönetmeliği Madde 13 de tarif edilmiştir.

 

4. HAKEMLERİN AĞIRLANMALARI İLE İLGİLİ KISITLAMALARI

a.  Hakemler, hakemlik yapacakları yarışmalara, yarışmaya köpek ya da köpekleri ile katılacak bir yarışmacı ile birlikte seyahat edip gidemezler, yarışmaya katılan herhangi yarışmacı ile sosyalleşemez ya da yarışmadan önce onun evinde kalamaz.

b.  Organizatörlerin, yarışma öncesinde bir yarışmacıya hakeme göz kulak olma görevi vermelerine ve yarışma boyunca bu hakemlerin yarışmaya köpekleri ile katılan bir yarışmacının evinde konaklatılmalarına izin verilmez.

 

5. KATALOG

Hakem, görev alacağı yarışmadan önce ya da yarışma sırasında yarışma kataloğunu inceleyemez. Bu itibarla organizatör, yarışmanın bitiminden önce hakemlere yarışma kataloğu vermemelidir.

Yarışmada online katalog uygulaması var ise; katalog bilgileri sadece yarışma günü yayınlanmaya başlanabilir. Yarışma günü yarışma günü, yarışma başlama saatinden en erken 2 saat önce yayınlanabilir. Daha önce online katalogun yayınlanması mümkün değildir. Bu zamandan önce yayınlanan bilgilerde katılımcı köpek isimleri, sahip bilgileri yer alamaz.

 

6. RİNG YÖNETİMİ VE RİNG İÇİNDE GÖREV ALACAKLAR / YARDIMCILAR

Oyuncak ırklar ve diğer birtakım küçük Irklara mensup köpekler, organizasyon komitesinin temin edeceği bir masa üzerinde incelenmeli ve değerlendirilmelidirler.

Hakem değerlendirme ringi içinde şeftir / patrondur. Organizasyon ile ilgili konulardan ring yardımcısı sorumludur, fakat ring içindeki tüm faaliyetler sadece hakemin izni ile gerçekleşebilir.

Organizasyonun desteklenmesi için, hakeme yardım etmek üzere bir ring sekreteri ve/veya ring yardımcısı görevlendirilmelidir. Organizasyon tarafından görevlendirilecek bu ring sekreter ve görevlileri hakemin tercih edip kullandığı dört WDF resmi dilinden birini akıcı konuşabilmelidirler.

Yardımcılar ve/veya kürsü sekreterleri, gösterinin organizatörü tarafından temin edilmelidir.

Asistan, WDF ve KDF Irk Standartları / Güzellik Yarışmaları Yönetmeliği kuralları hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalıdır.

Yardımcı, hakeme aşağıdaki hizmetleri sunmalıdır:

– sınıfları toplama;

– her bir sınıftaki eksikleri kontrol etme;

– kullanıcıdaki herhangi değişiklik ya da herhangi sıra-dışı giriş hakkında hakemi haberdar etme;

– gerektiğinde (yukarıda olduğu gibi) hakemin seçtiği dilde jüri üyesini eleştirisini yazma;

– tüm gerekli kırtasiye işlemlerini ve ödüllerin dağıtılmasını düzenleme;

–  hakemin tüm talimatlarına uyma.

 

XI. YARIŞMALARDA HAKEMLER İÇİN KISITLAMALAR

Bir hakem

– Ringde sigara içemez;

– Ringde alkol içemez;

–  Karar verirken ringe cep telefonu kullanamaz;

–  Hakemlik yaptığı bir yarışmaya bir köpek için başvuruda bulunamaz ya da köpek sokamaz;

– Ortağı, yakın ailesinin bir ferdi, evinde kendisiyle beraber yaşayan herhangi bir kimse, ancak, yarışma günü yarışmada görev alan hakemin adına kayıtlı olmamaları ve hakemin değerlendirmekle görevli olduğu ırklara mensup olmamaları koşulları ile, yarışmaya köpek sokabilirler.

– Bir hakem, hakem olarak görev almadığı bir CAC yarışmasına ancak, kendisinin, ortağının, yakın ailesinin bir ferdinin ya da evinde kendisiyle beraber yaşayan herhangi bir kimsenin baktığı, sahibi olduğu ya da ortaklaşa sahibi olduğu köpekleri sokabilir.

– Hakemler görev aldıkları yarışmalarda, yarışma tarihinden önceki altı ay içinde sahibi olduğu, ortaklaşa sahibi olduğu, eğittiği, baktığı ya da sattığı herhangi bir köpeği değerlendiremez. Aynı kural, ortağının, yakın ailesinin bir ferdinin ya da evinde kendisiyle beraber yaşayan herhangi bir kimsenin baktığı, sahibi olduğu ya da ortaklaşa sahibi olduğu köpekler için de geçerlidir.

 

XII. ÖZEL YARIŞMALAR / IRK DERNEKLERİ YARIŞMALARI

–  Bu yarışmalar CAC verilmeyen yarışmalardır.

–  Kıf Üyesi Köpek Irk Dernekleri bu YARIŞMALARI bir sonraki yıl KDF programı çerçevesinde yapabilmek için, her yılın 1 Eylül tarihine kadar, organize etmek istedikleri bu tür yarışmaları KDF’a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

–  Birden fazla KDF Üyesi Köpek Irk Derneğinin aynı gün içinde yarışma organize etmek için başvuruda bulunmaları halinde, ilk başvuru sahibi, yarışmanın gerçekleşmesi için avantajlı olacaktır. Başvuru sırası daha sonra olan diğer organizatörler, başvuru sırasına göre tarihlerini KDF gözetiminde değiştirerek organizasyonlarını gerçekleştirebilirler.

–  Organizatörler bu tip yarışmalar için KDF’a, KDF Yönetim Kurulu’nca o yıl için belirlenen, yarışma düzenleme ücretini, her yılın 30 Aralık gününe kadar ödemek zorundadırlar.

–  Bu yarışmaların tüm masrafları eksiksiz olarak, organizatörler tarafından karşılanmak zorundadır. Bu masraflar, hakem yevmiyeleri, hakemlerin yol masrafları, hakemlerin yeme-içme ve otel giderleri, yarışma yeri masrafları, katalog masrafları, ödül (kupa, plaket ve madalyalar) masrafları ve burada sayılmayan ve yarışmanın tam ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm harcama ve giderleri içerir.

–  Bu yarışmalarda verilecek adaylık unvanları ve ünvanları organizatör karar verir ve bu adaylık ünvanları yarışma başvuruları kabul edilmeye başlamadan önce KDF’a bildirmiş olmalıdır.

–  Yapılan yarışma organizasyonu sonrasındaki bir ay içinde, organizatör, hazır olan yarışma katalogu, değerlendirme formları, hakem kararları ve gerçekleşen yarışma için yazılı bir raporu da içeren bir dosyayı KDF’e iletmekle yükümlüdür. Bu yapılmaz ise yapılmış olan yarışma ve sonuçları KDF tarafından geçerli sayılmayacaktır.

 

XIII. YARIŞMA ALANI VE RİNGLER

KDF Ulusal Irk Standartları Yarışmaları (CAC) amaca uygun olan yatay bir gösteri zemininde yapılmalıdır.

Her bir ring, köpeklerin büyüklüğüne ve miktarına göre, hakemlerin köpekler hakkında ayaktayken ve ringde rahatça hareket edebilmelerine imkan verilmişken karar verilebilecekleri boyutlarda olmalıdır. Bu boyutlar 10 m X 10 m den az olamaz.

Organizatörler, yarışmacıların yarışma alanı içinde ana ringe / ringlere rahat ve kolay ulaşmalarını sağlamak zorundadırlar.

Eğer yarışma esnasında başka faaliyetler gerçekleşmekteyse, bunlar yarışmanın pürüzsüz / herhangi bir aksaklık olmadan devam edebilmesine engel olmamalıdırlar.

Organizasyon komitesi, yarışmanın açık havada yapılıyor olması halinde fiziksel çevre etkilerine karşı (yağış ve aşırı güneş gibi) yeterli korumayı sağlamalıdır.

3. Eğer KDF Delegasyonu’nun bir üyesi, aynı zamanda yarışmada hakem olarak görev alıyorsa, KDF Yönetim Kurulu Üyelerinden hiçbirinin yarışma sırasında yarışma alanında hazır bulunmaması halinde, yarışmada KDF Delegasyonun Üyesi olarak KDF’ı temsil edeir.

4. KDF Delegasyonu’nun tüm seyahat, konaklama ve yemek masrafları, organizatör tarafından karşılanmalıdır.

 

XV. ŞİKAYETLER / İTİRAZLAR

Bir hakemin köpeklerin nitelikleri, verilecek ödüller ve derecelendirme / sıralama ile ilgili verdiği her türlü karar kesindir ve tartışılmaz.

Ancak, gösterinin organizasyonuyla ilgili ve nitelikle değerlendirmeleri, ödüller ve derecelendirme / sıralama yapmak için izlenen prosedürle ilgili şikayetler / itirazlar yazılı olarak ve teminat (KDF Hakemlik Yönetmeliğine göre Yarışma Katılım Bedelinin üç katıdır) yatırılmış olması koşulu ile yarışma bitmeden önce yapılmalıdır. Eğer, yarışmada görevli KDF Delegasyonu şikayetin / itirazın haksız olduğuna karar verirse, yatırılan teminat gösterinin organizatöründe kalır

 

XVI. CEZALAR

KDF Yönetmeliklerinin ihlali, disiplin tedbirleriyle cezalandırılır.

Hakemlerin kasıtlı davranışları ile ilgili uygulanacak disiplin cezaları KDF Ulusal Irk Standartları Hakemliği Yönetmeliği Madde 15 de, yarışmacıların kurallara aykırı davranış ve tutumları ise KDF İç Tüzüğü Madde ……. de tarif edilmiştir.

 

XVII. KATILIM YASAĞI

KDF’in ulusal kuralları gereği gösterilerden yasaklanan tüm köpeklerin, sergileyicilerin ve/veya işlemcilerin bir listesini yayınlamak zorundadır.

Tüm organizatörler bu listeyle bağlıdır.

 

XIIX. SONUÇ BELİRLEMELERİ

Yarışma Komitesi, KDF Yönetmelikleri ve kurallarına uymalıdır. Bu mevzuata uyulmamış olması sebebi ile yapılabilecek şikâyetler üzerinde KDF Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bizimle iletişime geçin