KDF-Etik Kuralları

KDF-KİNOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

AHLAK KURALLARI

KDF kendini Irk Köpeklerin  sürekli geliştirilmesine, iyileştirilmesine ve korunmasına adamıştır.

AŞAĞIDAKİ AHLAK KURALLARI BU TEMEL FELSEFE ÜZERİNE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR:

 1. Irkların  ve esenliğinin çok önemli olduğuna ve ister kişisel, ister rekabetçi ister mali olsun, Köpekler’e yönelik diğer taahhütlerin yerini aldığına inanıyor ve bunu kabul ediyorum.
 1. Diğer üyelerle ve genel olarak kamuoyu ile işlemlerimde her zaman yapıcı ve eğitici olmaya çalışacağım.
 1. Sorumlu köpek sahipliğini geliştirmek amacıyla, tüm ilgili sahipleri veya potansiyel sahipleri bu cins ve ihtiyaçları hakkında eğitmeye çalışacağım.
 1. Örgüt’ün amaçlarına uygun olacak şekilde davranacağım.
 1. Kabiliyetlerim elverdiği ölçüde, tüm yazılı sözleşmelere ve/veya teminatlara saygı göstereceğim. Bunu yapmamanın Örgüt’ten atılma riski taşıdığını anlıyorum.
 1. Sahibi olduğum tüm köpekler için tutarlı şekilde yüksek bakım standartlarına sahip bir ortamı muhafaza edeceğim.
 1. Köpeklerim için ömürleri boyunca gerekli olursa/olduğunda ötenazi de dahil olmak üzere yüksek kaliteli veteriner bakımı sağlayacak ve bunun köpek sahipliğinin sorumluluklarından biri olduğunu kabul edeceğim.
 1. Köpeğimin/köpeklerimin sorumluluğunun bana ait olduğunu ve sonlarının hiçbir zaman bir barınak olmayacağını; köpeklerime bakamayacak hale gelmem durumunda, sonlarının bir barınak olmaması için köpeğe/köpeklere yuva kazandırmak için gücümün yettiği her şeyi yapacağımı kabul ederim.
 1. Tüm köpeklerim için KDF tarafından belirlenen mikroçip, DNA ve sağlık testleri gibi tavsiyeleri takip etmeyi kabul ederim.
 1. Bulunduğum toplumdaki köpekler ile ilgili bilumum yasalara uygun davranmaya çalışacağım.
 1. Köpeklerimin, yetiştirme programımın ya da Federasyon’un tanıtımı ile ilgili olarak yapabileceğim bilumum reklamlarda dürüst olacağım.
 1. Bu Örgüt’e her türlü Etkinlik’te, Gösteri’de ya da Toplantı ve Kutlama’da bağış yaparak veya zaman ayırarak yardımcı olacağım.
 1. Örgüt Yönetim Kurulu’nu yapacakları hatalar ile ilgili olarak izleyeceğim. Kurul üyelerinin yönetim tarafından belirlenen kurallara uyduğundan emin olacağım.
 1. Yetiştiriciler ile sahipler arasında damızlık hizmetleri, köpek ve yavru satışı, ortak sahiplik veya ortak yetiştiricilik, canlı yavrular ile ilgili teminatlar, satışlar veya diğer hizmetler ile ilgili bilumum sözleşmelerin veya anlaşmaların, ilgili tüm tarafların korunması amacıyla yazıya dökülmesini kabul ederim.

YAPMAYACAKLARIM:

 1. Köpekleri konsinye ya da kalıcı olarak hiçbir evcil hayvan mağazasına satmayacağım, vermeyeceğim ya da başka bir şekilde aktarmayacağım ve köpekleri hiçbir tıp merkezine, hayvan toptancısına, müzayedeye ya da piyango çekilişine devretmeyeceğim.
 1. Köpekleri yeniden satış amacı bilinen veya amacından kuşku duyulan etik olmayan yetiştiricilere veya başka şahıslara bilerek satmayacağım.
 1. Tamamen herhangi bir bireye veya ticari işletmeye yeniden satış amacıyla hiçbir Amerikan Bully ya da yavrusu satın almayacağım.
 1. Cinslerde, tıbbi yeterlilikte ya da yetiştirme bilgilerinde tahrifat yapmayacağım.

YARIŞNA SIRASINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Sahibi olduğum herhangi bir hayvanı KDF onaylı bir gösteride sergilerken,

 1. Kızgınlık döneminde olan bir dişiyi KDF onaylı bir gösteriye getirmeyeceğim.
 1. Gösteri alanının hem içinde hem de dışında her zaman iyi tavırlar ve sportmenlik göstererek Kuruluş Sözleşmesi’ne uygun davranacağım.
 1. Irkın  ve benim KDF’yi temsil ettiğimizi her zaman hatırlayarak, tüm diğer katılımcılara ve köpeklerine ve özellikle jüri üyelerine, hizmetlilere, gösteri heyetine ve kulüp üyelerine saygı göstereceğim.
 1. Tüm KDF tarafından düzenlenen yarışmaların en az 2 yarışmaya katılacağım
 1. Acemi olmam halinde, bir yavru  üretmeyi düşünmeden önce, köpeğimin yetiştiricine veya başka bir tecrübeli yetiştiriciye köpeğimin niteliği hakkında danışacağımı kabul ederim.
 1. Gösteri yeri her zaman bulunduğu halde terk edilmelidir. Sergi katılımcıları köpeklerini belirlenen “tuvalet” alanlarına çıkaracak ve köpeklerinin dışkılarını yerden toplayacaktır.
 1. Tüm köpekler gösteri yerine girmeden önce ve daha sonra gösteri ringine yeniden girmeden önce tuvalet alanına götürülmelidir. Herhangi bir nedenle köpeğin gösteri yerinde veya ringinde bir kaza geçirmesi halinde, dışkının iyice temizlenmesinin sorumluluğu köpek sahibine/sergileyicisine aittir.
 1. Ringde yapılan değerlendirme ve verilen karar Jüri’nin o günkü fikri olup Sergi katılımcısı bunu ağırbaşlılıkla kabul etmelidir. Ringin içinde ve dışında Jüri’nin kararı ile ilgili kaba jestler ya da yorumlar yasaktır.
 1. Sergi katılımcıları gösteriden veya dersten sonra Jüri üyelerine soru sormaya teşvik edilir. Bu her zaman zıtlaşmadan, saygılı bir şekilde yapılmalıdır; saygısız tavırlar sonucu değiştirmeyecektir.
 1. Sergi katılımcılarının köpekleri temiz, bakımlı ve gösteri ringi işlemlerini gerçekleştirecek kadar eğitimli olmalıdır.
 1. Hem köpeğin hem de sergi katılımcısının görünüşü köpeklerine, sicil dairesine ve spora yönelik saygılarını ifade eder; bu nedenle, sergi katılımcısının temsil kabiliyetinin olması ve giyimine özen göstermesi, tertipli ve temiz görünmesi önemlidir.
 1. Tecrübeli sergi katılımcıları, bir zamanlar hepimizin yeni olduğunu ve başkalarının yardımcının fazlasıyla takdir edildiğini aklında tutarak, yeni katılımcılara yardımcı olmak için çaba göstermelidir.

KDF onayladığı gösterilerin ve etkinliklerin pozitif ve aile odaklı bir ortam olmasına çalışır; bu nedenle, sergi katılımcıları KDF’nin bütünlüğünü korumak için güçleri dahilindeki her şeyi yapmalıdır. Sergi katılımcılarının söylentiler başlatması ve/veya köpekler, diğer katılımcılar veya jüri üyeleri hakkında olumsuz yorumlar yapması yüksek ölçüde cesaret kırıcıdır. Bir köpek gösterisi damızlık cinsin bir değerlendirmesidir. Jürinin ringdeki kararı cinsin geleceğini belirlemede kilit bir rol oynar. Bu spor, lisanslı KDF jüri üyeleri olmadan önce köpeklerin yetiştirilmesi, şov yapması ve incelenmesi konusunda yıllarını harcayan Jüri üyelerimiz tarafından ciddiye alınır. Sergi katılımcıları da bu sporu ciddiye almalıdır. Sergi katılımcılarının davranışı ve tavrı köpeklerine, cinse ve spora verdikleri önem derecesinin bir yansımasıdır.

DAMIZLIK KÖPEKLER

Bir damızlık köpek sahibi olma halinde,

 1. Sahibi olduğum bir erkeği adıma düzenlenmiş ve zilyetliğimde olan gerçek SECERE belgeleri olmadan ÇİFTLEŞTİRMEYECEĞİM.
 1. KDF damızlık köpeğime/köpeklerime, çiftleştirmeden önce, mikroçip taktırılmasını, sağlık testi yaptırılmasını tavsiye eder.
 1. Tüm damızlıkların ve cinslerin doğru kayıtlarımı tutacağım.
 1. Köpeğimi sadece cins açısından bir değer olduğunu hissettiğim dişiler üzerinde kullanacağım.
 1. Köpeğimi sadece mizaç ve yapı olarak sağlam olduğuna ve ciddi bir hastalıktan veya ciddi bir irsi kusurdan etkilenmediğine, fiziksel durumunun iyi olduğuna inandığım ve bir buçuk (1 1/2) yaşından küçük ve on (10) yaşından büyük olmayan dişiler üzerinde kullanacağım.
 1. Yavru köpeğimi sadece on iki (12) aylık olduktan sonra kullanacağım.
 1. Her damızlığı şahsen denetleyeceğim, diğer damızlık köpekleri dişiden uzak tutacağım ve sadece dişinin sahibi tarafından seçilen damızlık köpeği kullanacağım.
 1. Çiftleştirme ile ilgili tüm detaylar üzerinde çiftleştirme gerçekleşmeden önce mutabık kalınması konusunda ısrar edeceğim ve tüm bu detayların her iki tarafın da korunması amacıyla yazılı bir sözleşmeye dökülmesini kabul edeceğim. Eşleme bildirimini federasyona bildireceğim
 1. Dişinin gebe kalamaması ya da yaşayabilen bir yavru doğuramaması halinde ve köpeğe hala sahip olmam kaydıyla, aynı dişiye aynı köpek ile bir ücretsiz bir dönüş hizmeti vereceğim.
 1. Yavru tescil ve Batın Sertifikası formunu dişinin sahibi tarafından tarafıma ibraz edildiğinde, ancak sadece yavru doğduktan sonra, imzalayacağım.
 1. Benden talep edilmesi halinde, dişinin sahibine köpeğimle çiftleştirilmesinden doğan yavruların yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.

DAMIZLIK DİŞİLER

Bir damızlık dişinin sahibi olmam halinde,

 1. Dişi köpeğimi sadece huyunun ve yapısının iyi olduğunu ve ciddi bir hastalıktan veya ciddi bir irsi kusurdan etkilenmediğini bilmem halinde damızlık olarak kullanacağım.
 1. Dişi köpeğimi sadece mizaç ve yapı olarak sağlam olduğuna ve ciddi bir hastalıktan veya ciddi bir irsi kusurdan etkilenmediğine, fiziksel durumunun iyi olduğuna inandığım damızlık köpeklerle kullanacağım.
 1. Damızlık dişi köpeğimi bir buçuk (1 1/2) yaşına gelmeden önce kullanmayacağım ve daha sonra sadece bir yavruya bakabilecek fiziksel ve duygusal olgunluğa erişmişse kullanacağım.
 1. KDF damızlık dişi köpeğime/köpeklerime, çiftleştirmeden önce, mikroçip taktırılmasını, sağlık ve DNA testi yaptırılmasını tavsiye eder.
 1. Dişi köpeğimi ilk eşlemeden sonra bir dönem bırakarak eşleştireceğim
 1. Çiftleştirme ile ilgili tüm detaylar üzerinde çiftleştirme gerçekleşmeden önce mutabık kalınması konusunda ısrar edeceğim ve damızlık köpeğin sahibi ile varılan tüm mutabakatı detaylandıran yazılı bir sözleşmenin önemini kabul edeceğim.
 1. Sakat bırakan bir kusur ile doğan veya griye dönüşü mümkün olmayan bir hastalıktan muzdarip olan bir yavruya bir veteriner tarafından insani bir şekilde ötenazi uygulatacağım ve bunun sorumlu bir yetiştirici olmanın bir parçası olduğunu kabul edeceğim.
 1. Anne köpeğe ve yavrularına uygun tıbbi bakım, diyet, sosyalleşme ve egzersiz sağlamayı ve yavruların hepsini uygun yuvalara yerleştirmek amacıyla gerektiği sürece elimde tutmaya hazır olmayı kabul ederim.

YAVRU VE YETİŞKİN KÖPEKLERİN DEVRİ

Tarafımdan devredilen her bir yavru veya köpek ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen belgeleri temin edeceğim:

 1. Babanın ve annenin tescilli adları ve numarası/ları, yavru kayıt numarası/ları ya da köpeğin bireysel tescilli adı ve numarası/ları (varsa) da dahil köpeğin açık kimliği, en az üç (3) nesli belgeleyen yazılı bir cins belgesi, bir veteriner tarafından imzalanmış bir sağlık sertifikasını da içeren komple bir tıbbi geçmiş, hala geçerli olan aşılar ve kurtlardan arındırma ve bunların yaklaşık hitam tarihleri konusunda bilgi.
 1. Sekiz (8) haftalık olmadan hiçbir yavru köpeği tesislerimden ayrılmasına izin vermeyeceğim.
 1. Tesislerimden ayrılan her köpek için bir sözleşme yapmayı kabul ederim.

KDF tüm sahiplere köpeklerine DNA testi yaptırmalarını, mikroçip taktırmalarını ve sağlık testi yaptırmalarını önerir – bugün itibarıyla gerekli veya zorunlu değildir, ancak gelecekte olabilir.

Köpeklerimi ve yavruları KDF  nezdinde tescil (pedigree) ettirmek suretiyle KDF  tarafından belirlenen Ahlak Kuralları’na riayet etmeyi kabul ederim. KDF yönetim kurulu tarafından herhangi bir kimsenin Ahlak Kuralları’na riayet etmediğinin ortaya çıkarılması halinde,KDF tarafından üyelikten atılma ya da üyeliğinin askıya alınma riski vardır. KDF yönetim kurulu bireyler ve gruplar tarafından yapılan tüm şikayetleri dinleyecektir. KDF yönetim kurulunun kararı kesindir.

YETİŞTİRİCİ/SAHİP: ____________________________ KİMLİK NO: ___________________

İMZA: __________________________________ TARİH: _______________________

Bizimle iletişime geçin